top of page

זוהי רשימת מחקרי המעבדה בהווה ובעבר

אמפתיה בגיל הרך בתקופת הקורונה

ההתפרצות העולמית של נגיף הקורונה שינתה את חיינו בצורה מהירה וללא הכר. הילדים נמצאים איתנו בבית והדבר מביא איתו התמודדויות חדשות. מטרת המחקר הזה היא לבדוק כיצד השינויים הללו עשויים להשפיע על התגובות הרגשיות של תינוקות. 

המחקר נעשה כולו באינטרנט באמצעות מילוי שאלונים ומפגש וירטואלי באמצעות תוכנת הZoom.

pxfuel_edited.jpg

התפתחות אמפתיה קוגניטיבית ורגשית

כיצד אמפתיה מתפתחת בשנות החיים הראשונות? מהו הבסיס הביולוגי של אמפתיה? כיצד הקשר בין הורה לילד מנבא התפתחות אמפתיה לאורך זמן?

מטרת המחקר הזה היא לתת מענה לשאלות אלו ועוד.

IMG_7325-2.jpg

אוטיזם וגיל ההתבגרות

גיל ההתבגרות הוא תקופה של שינויים פיזיולוגיים, חברתיים ורגשיים. חלקם דומים וחלקם שונים ממה שעובר מתבגר נוירוטיפיקלי. מטרת המחקר הנוכחי היא לבדוק את הקשרים שבין המהלך הפיזיולוגי של התבגרות מינית לבין יכולות חברתיות ושינה במתבגרים על הספקטרום.

IMG_6884.jpg

ריחוק חברתי בתקופת הקורונה והתפתחות חברתית-רגשית בגיל ההתבגרות

מגיפת הקורונה הביאה לשינויים רבים בהרגלי החיים שלנו, התנהגותנו ומערכות היחסים שלנו. גיל ההתבגרות הוא תקופה קריטית בה שינויים כאלה עשויים להשפיע רבות על חיי הילדים. מטרת המחקר היא לבחון כיצד הריחוק החברתי אשר הונהג בתקופת הקורונה השפיע על היבטים חברתיים, רגשיים והורמונליים שונים בחיי הילדים בתקופת גיל ההתבגרות. כמו כן, נבחנת השאלה כיצד שינויים אלו משפיעים על ילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי.

hannah-whitaker-coronavirus-social-dista

אמפתיה וגיל ההתבגרות

גיל ההתבגרות הוא תקופה של שינויים פיזיולוגיים, חברתיים ורגשיים. כיצד כל אלה פועלים יחד על מנת לעצב את היכולות חהברתיות של המתבגר?

IMG_6805.jpg
bottom of page